ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ
เที่ยว 3 เมือง ไฮไลท์ เทศกาลไฟระดับโลก
ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น
ศาลเจ้าฟูจิมินาริ ชินไซบาชิ

SUPER JAPAN ALPS โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 6วัน4คืน โดยสายการบินแอร์เอเซียร์เอ๊กซ์ XJ

รหัสทัวร์
: STSPKIX-XJ01
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: นาโกย่า โอซะกะ โทะยะมะ ทากายาม่า เกียวโต

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ เที่ยว 3 เมือง ไฮไลท์ เทศกาลไฟระดับโลก ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจ้าฟูจิมินาริ ชินไซบาชิ

รายละเอียดทัวร์

 • 22.00น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 01.15 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 มีบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  08.40 น.

  เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  นำท่านถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YAKINIKU BUFFET (1)

  นำท่านเดินทางสู่ นาบานะ โนะ ซาโตะ เป็นงานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้ที่ชื่อว่า Nabana no sato ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nagashima Resort ในจังหวัดมิเอะ ใกล้ๆ กับเมืองนาโงย่า เป็นงานจัดแสดงไฟที่หลายคนตั้งตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานแตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส แม่น้ำ ทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีการประดับไฟบนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว งานนี้พี่เห็ดคอนเฟิร์มเลยว่า ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

  Comfort Hotel Gifu หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) มีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนินจาเลยก็ว่าได้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยามะ (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ-ใต้ ตามที่ราบแคบๆ ที่ขนานไปกับแม่น้ำโชกาวะ (Shokawa River) ประกอบกันถึง 16 หมู่บ้าน แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมากๆ และเราเห็นรูปสวยๆ กันบ่อยๆ ก็คือ หมู่บ้านโอกิมาจิ (Ogimachi) ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะนั่นเอง นอกจากนี้ ที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1995 อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ เมืองเก่าแก่ใน จังหวัดกิฟุ (Gifu) ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงใหญ่กว่า 3,000 เมตร เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ก็คือบ้านเรือนทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเอโดะ (Edo Period ค.ศ. 1603-1867) ตลอดมาจนถึงสมัยเมจิ (Meiji Era ค.ศ. 1868-1912) ไม่ว่าจะบรรยากาศอันแสนวินเทจ และความงดงามของบ้านเมืองที่สอดคล้องเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทาคายามะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (4)

  YOMOTOYA RYOKAN ONSEN หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

  นำท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางเดินทางที่ครอบคลุมทิวทัศน์สวยงามในภูเขาแอลป์ของญี่ปุ่น ทางนี้นับว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่นิยมมากเส้นทางหนึ่ง คุณสามารถเห็นทัศนียภาพที่งดงามของภูเขาหิมะตลอดทั้งเส้นทาง โดยการนำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ เป็นการเดินทางผ่านทางหลายพื้นที่ทางภูเขาแอลป์ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เส้นทาง Alpine Route ที่ผ่านทางหลายสถานที่ทางภูเขาแอลป์ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงถึงเมตรละ 10 เมตรหรือมากกว่า ซึ่งทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสัมผัสกับความยาวละ 22 กิโลเมตรของ Alpine Route ที่น่าตื่นเต้น.

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

  นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

  Hotel Wing International Premium Kanazawa Ekimae หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

  Kenrokuen Garden เป็นสวนแบบเดินที่ใหญ่ขวางที่ตั้งติดกับปราสาทคานาซาวะ การผสมผสานของส่วนประกอบที่หลากหลายของสวนนี้ทำให้เป็นหนึ่งในสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น และถือเป็นหนึ่งในสามสวนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น สวนนี้มีทั้งที่สวยงามและมีประวัติที่ยาวนาน และเป็นที่รู้จักจากความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของมันทั้งปี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็นอีกเมืองของญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์ทำให้ในหลายๆ ที่เที่ยวเกียวโต จึงเป็นแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดเลยค่ะ ด้วยความที่เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญีปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ และเคยเป็นที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น มากกว่า 1,000 ปี ทำให้ภาพของศิลปวัฒนธรรม ศาลเจ้าเก่าแก่ ซ้อนทับอยู่กับภาพปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เมืองนี้จึงมีความคอนทราสต์ และน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

  วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu-dera) เป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักมากในเมือง คยอโต (Kyoto) ประเทศญี่ปุ่น. วัดนี้ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางศิลปะและศาสนาที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น. มีระเบียงไม้ที่เดินออกมาจากด้านข้างของภูเขา และติดตั้งบนกวางที่เหนือพื้นดิน. มีความสวยงามและให้มุมมองที่ยอดเยี่ยมของเมือง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SHABU BUFFET (10)

  Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)

  นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอดยาวอย่างสุดสายตาสู่ยอดเขาอินาริมีประมาณ 10,000 ต้น เสาโทริอิบางต้นสามารถ สืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคเอโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) ทำให้เกิดเป็น ภาพอันน่าประทับใจและเป็นหนึ่งใน ภาพที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังมีจิ้งจอกเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า เป็นสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ส่งสารของ เทพอินาริ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วบริเวณ

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

  คุโรมอน อิจิบะ มาร์เก็ต (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น. มีชื่อเสียงเป็น "สถานที่ช็อปปิ้งแห่งอร่อยในโอซาก้า" ตลาดนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการขายสินค้าท้องถิ่น, อาหาร, ผลิตภัณฑ์ทะเล, ผลไม้, ผัก, และอื่น ๆ. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารและการช็อปปิ้งท้องถิ่นในโอซาก้า.

  นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิและย่านโดทงโบริ แหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ อาทิ Zara, H&M , Beans, ABC Mart, GU เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

  21.20 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 มีบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  01.15 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

  โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่าย และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีวันเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่แจ้งไว้ข้างต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางไม่ถึง 20 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำรถโดยสาร การจองเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น

4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระค่าทัวร์ มัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายในวันที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระให้ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

ส่วนทีเหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน

3.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมอาหารบริการบนเครื่อง

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดี นำเที่ยวตามรายการ

3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุใน หรือเทียบเท่า

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 2,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

6. ค่าใช้จ่ายไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท

รหัสทัวร์ : STSPKIX-XJ01